Die visie van diere by die Dipproses

Die visie van diere

 1. Doel van die skrywe

By ‘n onafhanklike dipproses is daar enkele faktore wat belangrik is by ‘n suksesvolle dipproses. Die gedrag, aard en karakter van die onderskeie groepe diere wat gedip moet word met die Dipmaster, verskil. Wat diere sien, speel ‘n belangrike rol in wat hul sal doen en nie doen nie en, ook hoe hul optree.

Die verskil in diere se visie word hier verduidelik.

Wat belangrik is van hierdie onderwerp is hoe die tekortkominge van die onderskeie diere se visie gebruik kan word om hul met die Dipmaster suksesvol te kan dip.

Die visie van teikendiere speel ‘n belangrike rol tydens die toediening van dipstof wanneer dit onafhanklik van mens-gedomineerde omstandighede plaasvind. Die Dipmaster dipproses vind plaas sonder menslike bestuur en invloed, sonder enige kragbron, arbeid en doelgerigte hantering soos die versameling van diere.

 1. Die rol van visie in die onafhanklike of vrye dipproses.

Die manier hoe oë in diere se koppe geplaas is, speel ‘n belangrike rol in die visie van die dier. By wild is die blindehoeke van hul visie belangrik tydens die dipprosesse.

2.1 Binokulêre visie

Meeste roofdiere het ‘n binokulêre visie. Die sketse verduidelik

 • Binokulêre visie het ‘n diepte perspektief
 • Beide oë kan sien wat die ander een sien
 • By binokulêre visie is die oë voor in die kop posisioneer en, die visie van die oë oorvleuel mekaar. Die een oog sien ook wat die ander oog sien. Diere met binokulêre visie het 3- dimensionele vermoëns en ook die vermoë om diepte en afstand te kan skat.
 • Hierdie vermoë bring mee dat jagterdiere hul prooi se afstande kan skat.

McCrodan-Vision-Development-Education-Binocular-Vision

Skets 1

 Monokulêre Visie

Meeste diere waarop jag gemaak word in die Natuur, het monokulêre visie. By monokulêre visie is die oë aan die sykante van die dier se kop posisioneer en het die dier geen perspektief van diepte of afstand nie.

 • By monokulêre visie kan die een oog nie sien wat die ander oog sien nie
 • Monokulêre visie kan nie afstand skat nie en, het nie ‘n “diepte” perspektief nie.
 • Monokulêre visie word objekte nie 3-dimensioneel gesien nie

Die volgende sketse verduidelik.

horse-vision-chart

Skets 2

 Dipmaster by beeste, skape en bokke

Beeste: By beeste het die rol van visie geen beduidende rol gespeel wanneer beeste oor die dipstel beweeg het deur ‘n hek, drukgang, draad met diptoediening direk op nek of kruis nie. Diptoediening op die sye is gewoon geïgnoreer.

Onderstaande skets verduidelik die blindehoekvisie van beeste wat in sirkeldrukgange gedip word. In Figuur 1 van onderstaande Skets 3, wys die blindehoek duidelik. Die Dipmaster laat sy volume dipstof direk agter die visie uit op die skof en die kruis. Sou die dier in ‘n sirkeldrukgang loop, sal meeste goedbeplande drukgange die 270 grade visie van die dier sodanig kanaliseer dat hantering en die dipproses baie maklik is met die Dipmaster. Sowat 15 beeste word per minuut met die Dipmaster gedip.

Fig 2 in Skets 3 wys die blindehoek in ‘n reguit drukgang. Al wat nodig was in reguitdrukgange was trappale in die pad te plaas wat die dier se trap manipuleer het om op die Dipmaster te trap.G6da7F9Skets 3

 1. Daar is verskeie maniere waarop die Dipmaster skape en bokke kan dip.

Skaap en bok het min tot geen reaksie getoon wanneer die dip vanuit ‘n blindehoek posisie van hul sig toegedien is nie.

Dit is egter nie die uitdaging nie.

Die uitdaging is om metodes te vind in ‘n drukgang, kamp, kraal of oopveld wat sorg dat skape en bokke op die dipstel sal trap om gedip te word.  Vir dit moet hul loop en trap verstadig word en natuurlik manipuleer word om op die dipstel natuurlik te trap.

Die volgende foto’s is metodes wat gebruik kan word.

 DSCN0604-1024x768

Foto 1: Hoogtes wat die vastrap om te spring verhinder en dan ‘n horisontale posisie waar die dier op die Dipmaster trap

i303

Foto 2

Sporte in die drukgang wat diere onder normale omstandighede dwing  ‘n bepaalde wyse van trap te volg, wat hul lei om direk op die Dipmaster te trap om gedip te word..

Taltec toerusting

Foto 3

Taltec drukgang met ‘n hek, waar die hek en deurgange van die hek gebruik kan word om die diere, nadat hul oor die Dipmaster beweeg het voor die hek, links of regs gekanaliseer word of na keuse geselekteer word.

 1. Nagsig en visie

Diere met monokulêre visie het nie goeie nagsig nie. ‘n Taltec skaapdrukgang soos bo gesien, wat met ‘n hoek geplaas word soos gesien ‘n Foto 3, en weer ‘n gang af soos die opgang (Foto 1) wat in ‘n gang geplaas word soos onderstaande sinkhuis, (Foto 4) verstadig die trap en beweging van skape in totaliteit.

Untitled 0 00 07-16

Foto 4

Die Dipmaster word dan die enigste horisontale oppervlakte in die deurgang. waarop ‘n dier moet trap met die opgaan en die afgaan, waar hy sy veiligheid moet bereken. Dit kan ‘n grondof klipperpad ook wees as oprit en afrit.

Net genoeg lig moet beskikbaar wees om die dier nie te laat vrees om deur te beweeg nie, maar tog wel sy loop en trap en moet bereken om deur te beweeg.

Diptoediening op die dier, waar ook al nodig, was nie in enige van die proewe ‘n faktor vir die diere nie.

Pierre van Niekerk

pierre@dieregesondheid.co.za

www.dieregesondheid.co.za

0822208386

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s