Rekordhouding van Skape

Die volgende aspek is belangrik vir ‘n produktiewe skaapboerderystelsel.

1. Datum van als wat gedoen word, asook die beplanning van wat ook al gedoen moet word op daardie dag. Byvoorbeeld entingskedule, Famacha, ens.

2. Skaap nommer (Die nommer moet bestaan uit jaar gebore plus skaap nr.)

3. Ouderdom (Hoeveel tand is die dier, goed om gereeld na die bek te kyk)

4. Gewig en voeding

5. Die implementering van die “Five Point check” (FAMACHA beginsels vir haarwurmdoseering

6. Kondisietelling of evaluering (Koste, produksie en vrugbaarheidsbestuur)
6.1 Parasietbehandelingsbestuur en program en produkte, tyd en datum
6.2 Paringsdatum, voorbereiding en beplanning vir ooie
6.3 Ramvoorbereiding en selektering
6.4 Dragtigheidsstatus van ooie
6.5 Konsepsiesyfer van ooie 
6.6 Lampersentasie (ooie)
6.7 Suksesvolle speenpersentasie (ooie)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s