Deurlopende dip by wild en weerstandigheid

Dipstof hoort in genoegsame hoeveelhede op die teikengroepdier. Nie in die bosse rondom die diere nie.