Dipmaster vir wild: Opstelling

Inleiding- Die Dipmaster se aanvanklike fokus is om wild effektief en baie natuurlik in die Natuur te dip, sonder menslike intervensie en of faktore wat stres en enige hantering veroorsaak. Dit het meegebring dat Dipmaster ontwikkel is om diptoediening sonder skrik en vrees, sonder ‘n geluid met werklik minimale steuring of beweging direk op dier … Continue reading Dipmaster vir wild: Opstelling

Bio Security on sheep farms

Bio-Security:  Bacterial Disease Status 1.  Infectious Diseases Abscesses Facial abscesses Leather lips) Foot rot (Dichelobacter nodosus) Foot abscesses (Bont tick and thorns) Epididymitis (Ram siekte) Brucella ovis HPA Group (Haemophilus, Pasteurella, Actinobacillus) Pulpy kidney (enterotoxaemia) Botulism Tetanus Quarter evil Malignant oedema Swelled head disease Uterine gangrene Pasteurellosis Mastitis Bolo Disease Lumpy wool disease Johne’s disease … Continue reading Bio Security on sheep farms

Wireworm (Haemonchus contortus)

Questions and answers regarding wireworm (Haemonchus contortus) http://www.youtube.com/watch?v=JmDONwRBx8w Wireworms are found in the abomasum and will cause chronic progressive anaemia, loss of appetite, weight loss and jaundice death eventually. A wireworm infection between 1000 and 10 000 wireworms can cause a blood loss between 50ml and 200 ml per day. Critically importantly minerals, protein as … Continue reading Wireworm (Haemonchus contortus)

Biosekuriteit

INGEKOOPTE SIEKTES” – SKAPE EN BOKKE  1. Infeksiesiektes Johne se siekte, Vrotpoot, Absesse (KLO) Ramsiekte (Brusellose), Bolosiekte Jaagsiekte Ensootiese aborsies, Vuilbek, Peestersiekte. 2. Eksterne parasiete: Myte Skaapjeukmyt, Psorergates ovis Skurftemyt - Sarcoptes scabei Skaapbrandsiekmyte Psoroptes ovis Kootgewrigmyte of Chorioptiese myte by skape, bokke, perde en beeste Oormyte by bokke, Psoroptes caprae  3.  Luise Die skaapblouluis … Continue reading Biosekuriteit