Bloubosluisgetalle

 Inleiding Bloubosluise veroorsaak jaarliks miljoene rande se skade. ‘n Duimreël (persoonlike kommunikasie, Louise Heyne) is dat ‘n bosluis waarskynlik 5 maal sy finale massa in bloed opneem in hul parasitiese lewensiklus. Pas mens die reël toe op bloubosluise met hul kort lewenstydperk, en neem mens hul getalle in ag (sien laaste paragraaf) en dat sowat … Continue reading Bloubosluisgetalle

Blue ticks and their numbers

Blue ticks and the numbers they represent. Understanding of the reproduction abilities and the lifecycle of the various parasites (tick species) on an individual farm, are important factors in any Strategic Tick Control program and the cost and economics thereof. Blue ticks are a single host tick. A single engorged female blue tick seen with … Continue reading Blue ticks and their numbers