Coccidia and Eimeria

Based on notes from a short course at the Free State University, Prof Ivan Horak The coccidia Eimeria and Isospora occur in the intestines of all animals, but causes diseases only when the resistance of the animal is low. It is difficult diagnosing coccidiosis, because clinical bloody signs are associated with the latter part of … Continue reading Coccidia and Eimeria

Rekordhouding van Skape

Die volgende aspek is belangrik vir 'n produktiewe skaapboerderystelsel. 1. Datum van als wat gedoen word, asook die beplanning van wat ook al gedoen moet word op daardie dag. Byvoorbeeld entingskedule, Famacha, ens. 2. Skaap nommer (Die nommer moet bestaan uit jaar gebore plus skaap nr.) 3. Ouderdom (Hoeveel tand is die dier, goed om … Continue reading Rekordhouding van Skape